ElvorSoft Leeuwarden

Ontwikkelaar van Win Order. HET programma voor de parketwinkelier

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

6. Artikelen

Het "inrichten" van het artikelbestand dient goed voorbereid en met veel inzicht te gebeuren. Daarmee hangt ook samen het inrichten van de artikelgroepen. Dat kost wat tijd, maar dat verdient u later weer terug.
De rubrieken Omzetrekening, Voorraadrekening en Kostprijsrekening hoeft u alleen maar in te vullen wanneer u de module Koppeling met AccountView heeft of met Exact.
Het onderste veld van beide kolommen zijn van belang indien u in het orderscherm de functie 'Autocalc' gebruikt. Het programma rekent dan uit aan de hand van het aantal m2 dat u bijvoorbeeld 2 bussen parketlijm van 16 ltr nodig heeft, alsmede 1 bus van 7 ltr
en 2 bussen van 1 ltr.  Voorts kunt u per artikel aangeven of u de voorraad wilt bijhouden.

______________________________________________________________________________________________________

Wilt u de voorraad bijhouden dan kunt u hier de binnengekomen aantallen invoeren.

_____________________________________________________________________________

Artikellijsten kunt u op diverse manieren  afdrukken en exporteren naar Excel. Daar kunt u de opmaak aanpassen aan uw wensen. Bijvoorbeeld om ze als prijslijst te gebruiken.
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

Altijd kunnen nazien wanneer wat en hoeveel naar wie gegaan is, overzichtelijk in een lijst weergegeven op volgorde van artikelnummer.