ElvorSoft Leeuwarden

Ontwikkelaar van Win Order. HET programma voor de parketwinkelier

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

3. Onderhoud

Wanneer er zich een onregelmatigheid of storing voordoet in het programma wordt dat hier vastgelegd.  Wanneer u de helpdesk belt kan er gevraagd worden dit bestand te openen en te melden wat er in staat. Daardoor zijn wij in staat de storing in zeer korte tijd te verhelpen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per document kunt u kop- en voetregels invoegen. U kunt net zoveel paren aanmaken als u wenselijk acht.

__________________________________________________________________________________________________________________________

In het hoofdscherm van een klant kunt u aangeven hoe de klant bij u is gekomen. Aan de hand van de op te vragen analyse is bijvoorbeeld te bepalen in welke krant u het beste kunt adverteren.